Zahradnictví u Kopřivů

Navigace:

Údržba trávníku


Sečení

    Sečení je nejčastější operace spojená  s pěstováním trávníku.  Je nutné zabezpečit co nejlepší řez a sběr posečené hmoty.  Po dohodě  zajistitíme  odvoz posečené trávy

Vertikutace

 Vertikutace je pracovní operace, při které soustava vertikálně postavených ocelových nožů prořezává trávní drn do hloubky max. 0,5 cm. Provádí se zpravidla 2-3x a to na jaře a v pozdním létě kdy je tráva v plném růstu.. Po prořezání je vhodné trávník pohnojit plným hnojivem případně dosít holá místa Trávník na tyto zásahy brzy zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zabarvením Vertikutace má pro trávník tyto prospěšné účinky :

  • Vyhrabává suchou odumřelou trávu

  • Rozrušuje a odstraňuje travní plst (neposbírané suché části posečených listů) a mech
  • Mírným narušením drnu se podporuje růst nových oddenků trav
  • Omezuje růst trávníkových plevelů zejména s  listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy (Smetanka, Jitrocel atd.)
  • Při vertikutaci je nakypřen povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, případně i přísev trávních semen
Po dohodě zajistíme odvoz vyhrabaného materiálu


Hnojení

Sekáním trávníku a odstraňováním posekané  hmoty  odebíráme z půdy materiál který by sloužil po rozkladu k opětovné výživě rostlin.  Abychom zajistili zdravý růst a získali pevný, správně vybarvený a odolný trávník, musíme odčerpané minerální prvky do půdy vracet. V průběhu vegetace potřebují trávy převážně dusík. Přihnojení dusíkatými hnojivy je třeba rozdělit minimálně na třikrát. Na podzim se používá hnojivo s větším obsahem draslíku a fosforu, který podporuje vyzrávání pletiv a sníží se riziko vymrznutí a napadení houbovými chorobami.


Chemické ošetření

Je nejrychlejší a nejúčinnější způsob odstranění nežádoucích dvouděložných plevelů z trávního porostu. K tomu používáme selektivní herbicidy, které negativně učinkují pouze na dvouděložné rostliny (trávníkový plevel). Jelikož se jedná o systémové herbicidy, které jsou rozváděny po celé rostlině, takže nežádoucí rostliny zcela odumřou.. Výsledek se dostaví již za několik dnů. Většina chorob trávníku je způsobena houbovýmy chorobami, které spolehlivě odstraní kombinace několika fungicidů. mnohem vhodnější je použití preventivního postřiku a tím značně omezit možnost napadení trávníku houbovými chorobami.


Kontaktní informace:
Palackého 369, Podivín 691 45, Tel., Fax: 519 344 341, Mobil: 776 139 213, ukoprivu@ukoprivu.cz
AgroBio Opava