Zahradnictví u Kopřivů

Navigace:

Montáž závlah    Pro správnou funkci a vyrovnaný růst všech prvků na zahradě je nutné zajistit dostatečný přísun vody. Asi nejdůležitější je zajistit dostake vody pro trávníky. tyto taky mají největší požadavky na dostatek vody a to v letních měsících 3x týdně dávku minimálně 15mm. Pro trávníky se používají výsuvné rostřikovače které v nepracovní poloze jsou skryty pod povrchem půdy. Po zvýšení tlaku v systému se vysunou a zavlažují danou plochu po stanovený čas. Menší ale neméně důležitou částí je závlaha okrasných dřevin a trvalkových ploch. Spotřeba vody je zde menší díky přesnému dávkování vody ke konkrétní rostlině pomocí kapačů které jsou namontovány až po výsadbě. Trvalkové výsadby jsou řešeny podle velikosti plochy a rostliny plošně výsuvnými rostřikovači nebo opět pomocí kapačů.
Celý systém lze ovládat třemi způsoby
  • Ručně pomocí manuálních ventilů není moc vhodný protože dochází k nepřesnému dávkování vody. Cena je snížena o cenu počítače a elektroventilů
  • Automaticky pomocí elektroventilů a stacionárního závlahového počítače. Nejčastěji používaný způsob. je zde možnost nastavení doby závlahy pro každou část. Používá se dešťový senzor který vyřadí systém z provozu když je dostatek srážek.
  • Automaticky pomocí elektroventilů a bezdrátového závlahového počítače. Výhodou je mobilnost  řídící jednotky a možnost spouštění závlah na dálku (z domu a jeho okolí)   je zde také možnost nastavení doby závlahy pro každou část. Používá se dešťový senzor který vyřadí systém z provozu když je dostatek srážek.
Pokud se rozhodnete investovat do závlahového systému vypracujeme Vám bezplatně návrh a rozpočet. Pro kutily také nabízíme variantu dodávky komponent a možnost samostatného sestavení

Tryska v trávníku Tryska v oblázkovém obsypu
Kontaktní informace:
Palackého 369, Podivín 691 45, Tel., Fax: 519 344 341, Mobil: 776 139 213, ukoprivu@ukoprivu.cz
AgroBio Opava