Zahradnictví u Kopřivů

Navigace:

Údržba zahradOkrasné dřeviny

    Výsadby okrasných dřevin vyžadují pravidelnou údržbu. je nutné zajistit dobrý zdravotní a také bezplevelný stav.  Toho dosáhneme včasným chemickým zásahem. Plevel odstraňujeme mechanicky nebo chemicky za šetrného použití vhodných herbicidů.
    Je nutné pravidelně přihnojovat, hlavně mladé, rostliny. Začínáme na jaře při rašení poté začátkem června a poslední přihnojení koncem léta draselným hnojivem aby dobře vyzrálo dřevo a lépe přezimovalo.
    Neméně důležitým zákrokem je řez. Především je pnutné odstraňovat nehodnotné dřevo, tj.slabé, suché, nemocné a poškozené větve. Dále je třeba upravovat tvar stromů a keřů. S tím je spojeno odstraňování  nežádoucího dřeva tak, aby se růstová aktivita rostliny uplatňovala žádoucím směrem a kvetení bylo pravidelné a kvalitní
    Aby řez splnil výše uvedené,  musí se u některých dřevin každoročně opakovat, aby se udržel dobrý vzhled rostliny. U tvarovaných živých plotů je potřeba řez provádět minimálně dvakrát ročně.

Trvalkové výsadby


Kontaktní informace:
Palackého 369, Podivín 691 45, Tel., Fax: 519 344 341, Mobil: 776 139 213, ukoprivu@ukoprivu.cz
AgroBio Opava